سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
اگر مستحبات واجبات را زیان رساند بنده را به خدا نزدیک نگرداند . [نهج البلاغه]

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

30 اصل اعتماد به نفس:
1- اصل یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند و حمایت او.
2- اصل خوبیداری و خودهشیاری و خودآگاهی.
3- اصل تغییر الگوها و ایجاد نشانه ها.
4- اصل خودیابی (من کیستم؟)
5- اصل احساس خودشایستگی، خودسالاری و احساس شخصیت.
6- اصل عدم مقایسه خود با دیگران.
7- اصل خودباوری و خودمحوری بعد از خدامحوری و خداباوری.
8- اصل داشتن هدف و برنامه در زندگی.
9- اصل تمیزی.
10- اصل تعریف از خود و دیگران.
11- اصل تشویق خود و دیگران.
12- اصل تعهد به خود و قول خود.
13- اصل نظم و انضباط کاری.
14- اصل عدم انجام خلاف و عذرخواهی بخاطر خلاف.
15- اصل دانش و تجربه.
16- اصل مدیریت زمان.
17- اصل اولویتها در زندگی اول از همه (مدیریت الویتها).
18- اصل اقتدار در مقابل ضعف.
19- اصل یقین در مقابل تردید.
20- اصل احساس رهبری و مدیریت.
21- اصل مسئوولیت پذیر.
22- اصل تبسم و لبخند.
23- اصل سلامت و نگهداری از جسم.
24- اصل ابراز عشق به دیگران.
25- اصل عدم تأخیر.
26- اصل قاطعیت و گفتن نه.
27- اصل عدم شماتت خود و دیگران.
28- اصل نگاه به دیگران.
29- اصل کمک و بخشایش به دیگران.
30- اصل ژست و حالت بدنی.

فرمول استفاده کردن از فرمول موفقیت نهایی:
1- واقعا به وضوح بدانیم چه می خواهیم.
2- اقدام کردن
3- کنترل مسیر هدف و تغییر راه حلها
4- تصحیح مسیر و انتخاب بهترین راه حلها
5- مدلسازی و الگوبرداری
6- بکارگیری قدرت ضمیرناخودآگاه برای رسیدن به هدفها
7- هدفهای خود را به کسی فاش نکنیم.
8- هدفهای بزرگ را به هدفهای کوچکتر تبدیل کردن در زمانهای کوتاهتر.
9- اهدافت را که موفق شدی در آن یادداشت کن.

خلق کردن اهداف:
1- استفاده کردن از قدرت جسم و تلاش
2- استفاده کردن از قدرت فکر و ضمیرناخودآگاه
3- رنج و لذت.

اگر اتفاق بدی پیش آمد چکار باید کرد و چگونه می توان قوی بود؟
1- اصل تغییر در واژگان
2- اصل اعتماد به نفس واحساس قدرت
3- اصل نگاه به مساله (نگاهی قدرتمندانه، توانگرانه و هوشمندانه.)
4- اصل اعتماد و اتکال و متوسل شدن به قدرت خداوند.
5- اصل چگونه بحای چرا
6- پرسشهای طلائی (که 4 سوال است).

تحول پایدار:
1-اصل اجرای تمام تکنیکهای تکنولوژی فکر بر اساس اصل خودهوشیاری و خودبیداری و اشراف
و بصیرت لحظه به لحظه به خود.
2-اصل مراقبت از ضمیرناخودآگاه و ارسال مرتب و شبانه روزی سیگنال به ضمیرناخودآگاه
3-اصل اجرای اصل مراقبه
4-اصل اجرای اصول تکنولوژی عشق
5-اصل  هدف و برنامه ریزی در زندگی است.
6-اصل اجرای شبهای قدر
7-اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها
8-بکارگیری جملات تأکیدی مثبت
9- اصل تصویرسازی ذهنی

علل عدم موفقیت و ناکامی بعضی از انسانها:

1- بد فکر میکنند و افکار منفی، مخرب و یأس آور دارند و مرتباً آیه یأس می خوانند و می گویند: نمیتوانم، نمیشود،
غیرممکن است و ...
2- مرتب به خاطرات منفی فکر میکنند و روحیه خود را خراب میکنند.
3- ترس از آینده دارند و مرتب تخیلات منفی وغلط را ترسیم میکنند.
4- مرتب با افراد منفی نگر در تماس هستند و الهام منفی از آنها می گیرند و به ضمیر ناخوداگاه خود میفرستند.
5- خود را باور ندارند و اعتما به نفسی ضعیف دارند.
6- در ارتباطات ضعیف هستند و قدرت ابراز وجود ندارند.
7- در دنیائی از شک و تردید زندگی می کنند و نمی توانند تصمیم بگیرند.
8- دچار توهم و ترس هستند (ترس از اینده، ترس از انتقاد، ترس از شکست ...)
9- افکاری فقیرانه، مأیوسانه و شکست پذیر دارند و معمولا بخیل هستند.
10- به خدا توکل نمی کنند و دنیای خود را خیلی محدود و کوچک می بینند.

ثروت و تکنولوژی فکر:

پیامبر گرامی اسلام میفرماید: «فقر عامل روسیاهی انسان در دنیا و اخرت است.» و در حدیثی دیگر میفرماید: «هرکس معاش ندارد نمیتواند دین داشته باشد.»

کسب ثروت و پول حالا توسط یک انسان تکنولوژی فکری:

اصل اول: فکری ثروت جویانه داشته باشیم
اصل دوم: خود را ثروتمند احساس کنید و در کمال ثروت و رفاه ببینید و انفاق کنید.
اصل سوم: با ارتباط عالی با خدای رزاق طلب رزق و روزی حلال کنید.
اصل چهارم: به پول و ثروت عشق بورزید و آنرا طلب کنید.
اصل پنجم: حد و میزان درخواست مالی خود را تعیین و زمان حصول انرا کاملاً مشخص کنید.
اصل ششم: برای رسیدن به ثروت در زمان معین برنامه ریزی کنید.
اصل هفتم: ارقام بزرگ را به ارقام کوچکتر و در زمانهای کوتاهتر تبدیل کنید و منتظر قطرات اولیه باشید.
اصل هشتم: مرتب اقدام کنید و خود را مغناطیس ثروت احساس کنید تا آنرا جذب کنید.
اصل نهم: به وفور نعمت درجهان هستی ایمان داشته باشید و امیدوار باشید که به ثروت کلان می رسید.
اصل دهم: منافع خود را از طریق منافع دیگران تأمین کنید. (خیر برسانید تا خیر خداوندی را دریافت کنید.)
اصل یازدهم: از کاری که می کنید قطعاً باید لذت ببرید و گرنه ضرر کریده اید.
اصل دوازدهم: از تجربیات دیگران استفاده کنید و انسانهای موفق ثروتمند مشروع را مدل و الگوی خود قرار دهید (سعی و خطا نکنید)
اصل سیزدهم: از قدرت تخیل مثبت برای ثروتمند شدن استفاده کنید.
اصل چهاردهم: جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت و طرح سوالات ثروت جویانه